Nahi’ hum yeh bardasht nahi kar saktay – Maryam Gilani

Nahi' hum yeh bardasht nahi kar saktay - Maryam Gilani