Aisi chingari bhi Ya Rabb apne khakister main thi – Saadullah Jaan Barq

Aisi chingari bhi Ya Rabb apne khakister main thi - Saadullah Jaan Barq