Khuda ki rah mai jang! – Rauf Klasra

Khuda ki rah mai jang! - Rauf Klasra