Baqi sab kahnia hai – Aamir khakwani

Baqi sab kahnia hai - Aamir khakwani

You may also like: