Ajab ek saniha sa ho gaya! – Dr. Tahir Masood

Ajab ek saniha sa ho gaya! - Dr. Tahir Masood