Mushkil k tum se rah e sukhan wa karay koi – Saadullah Jaan Barq

Mushkil k tum se rah e sukhan wa karay koi - Saadullah Jaan Barq

You may also like: