Yeh sada kahan se aai! – Abdullah Tariq Sohail

Yeh sada kahan se aai! - Abdullah Tariq Sohail

You may also like: