Shughal be kaar hain sub tere muhabbat k siwa – Haroon-ur-Rasheed

Shughal be kaar hain sub tere muhabbat k siwa - Haroon-ur-Rasheed

You may also like: