Waqii ab hum tareekh k nazuk daur main hain – Imran Riaz

Waqii ab hum tareekh k nazuk daur main hain - Imran Riaz