Hamid Mir-Hari hai shakh e tamanna abhi jali to nahi? – Atta ul Haq Qasmi

Hamid Mir-Hari hai shakh e tamanna abhi jali to nahi? - Atta ul Haq Qasmi

You may also like: