Abdullah Tariq Sohail

لاش تب سے Ù¾Ú‘ÛŒ ہے – عبداللہ طارق سہیل

Laash tab se pari hai - Abdullah Tariq Sohail