Amir Khan & Amitabh Bachan

Amitabh Bachan k sath mukabilay ka soch bhi nahi sakta’ Amir Khan

Amitabh Bachan k sath mukabilay ka soch bhi nahi sakta' Amir Khan