Masood Akhtar

Main ne kaha “kyn” aur hidayat kaar ne mujhay thappar day mara,Masood Akhtar ki yadain

Main ne kaha "kyn" aur hidayat kaar ne mujhay thappar day mara,Masood Akhtar ki yadain