Wajahat Masood

Aik aankh hansti hai… – Wajahat Masood

Aik aankh hansti hai... - Wajahat Masood