Shah rukh Khan and John ABraham

Shah Rukh ki film ko Direct karna chahta hun, John Abraham

Shah Rukh ki film ko Direct karna chahta hun, John Abraham