Munno Bhai

Jumhoori siyasat k zabta e ikhlak ka aihteram karain! – Munno Bhai

Jumhoori siyasat k zabta e ikhlak ka aihteram karain! - Munno Bhai