Saleem Safi

Kya sub aik jaisay hain? – Saleem Safi

Kya sub aik jaisay hain? - Saleem Safi