Karachi Blast

Karachi dhamakay se laraz utha 45 jaan bahaq 150 zakhmi

Karachi dhamakay se laraz utha 45 jaan bahaq 150 zakhmi