Shahrukh Khan

Kamyabi k peechay bv ka hath hai,baiti k actress bannay par fakhar ho ga:Shahrukh

Kamyabi k peechay bv ka hath hai,baiti k actress bannay par fakhar ho ga:Shahrukh