Aslam Khan

2 Dahaiyan Aur 2 Lamhay – Aslam Khan

2 Dahaiyan Aur 2 Lamhay - Aslam Khan