Zardari

Sadar Say Astifa Nahi Mangain Gay,Nawaz Sharief,Ap Ko Abhi Say Wazeer e Azam Manta Hun,Zardari

Sadar Say Astifa Nahi Mangain Gay,Nawaz Sharief,Ap Ko Abhi Say Wazeer e Azam Manta Hun,Zardari