Nawaz Sharif

Abhi Kehnay Ko Kuch Nahi, Jub Ho Ga To Qaum Se Khitaab Karon Ga, Prime Minister

Abhi Kehnay Ko Kuch Nahi, Jub Ho Ga To Qaum Se Khitaab Karon Ga, Prime Minister