Aamir Khakwani

Mauka’ Jo Zayaa Kr Diya Gya – Aamir Khakwani

Mauka' Jo Zayaa Kr Diya Gya - Aamir Khakwani