Kab Tak Teri Shanwai Aye Dedah Tar Hogi – Haroon ur Rasheed

Kab Tak Teri Shanwai Aye Dedah Tar Hogi - Haroon ur Rasheed

 

You may also like: