Haroon ur Rasheed

Tu Jan Lo Keh Yahan Admi Ki Khair Nahin – Haroon ur Rasheed

Tu Jan Lo Keh Yahan Admi Ki Khair Nahin - Haroon ur Rasheed