Wasi Shah

Satar Saal Ka Hijar Aur “Gulzar” Sahib…(Dosra Hisa) – Wasi Shah

Satar Saal Ka Hijar Aur "Gulzar" Sahib...(Dosra Hisa) - Wasi Shah