Adnan sami left india

Mumbai Police Ka Adnan Sami Ko Bharat Chorny Ka Hukam

Urdu news