Islamabad Main Afghan Taliban Commander Jalaluddin Haqqani Ka Beta Nasiruddin Haqqani Qatal

Taliban Nasiruddin Haqqani Is dead

Afghan Taliban Commander Jalaluddin Haqqani Son Nasiruddin Haqqani Is dead