Imran khan PTI Protestation on 23 Nov 2013

Drone Hamlun Ky Khilaf Kal Tarekhi Aihtijaj, Nato Supply Ghair Moaina Mudat Tak Band Kar Den Gy: Imran Khan

Imran khan PTI Protestation on 23 Nov 2013