Wajahat Masood

Professor Syed Shabbir Hussain – Shab e Muntaqim ! Yeh Chiragh Kesa Bujha Diya – Wajahat Masood

Wajahat Masood