Rana Sanaullah

Tehreek e Insaf Ka Dharna Thori Dair Ka Hota Hai Aur Inhen Maloom Hi Nahin Keh Sham Ko Wahan Kia Guzra: Rana Sanaullah

Rana Sanaullah

Tehreek e Insaf Ka Dharna Thori Dair Ka Hota Hai Aur Inhen Maloom Hi Nahin Keh Sham Ko Wahan Kia Guzra: Rana Sanaullah