Khalid-Masood-Khan

Aik Kara Imtihan Aur Sadar e Pakistan Ki Masrofiat – Khalid Masood Khan

Khalid Masood Khan