Nine Eleven Ke baad Duniya Mahfoz Aur Pakistan Ghair Mahfoz ho Gaya, Chaudhry Nisar

nisar