Nazeer Naji

Na Hath Baag Par Hai , Na Pahay Rakab Main – Nazeer Naji

Na Hath Baag Par Hai , Na Pahay Rakab Main - Nazeer Naji