Ayaz Sadiq

Qaim Maqaam Sadar Ayaz Sadiq Ki Lahore Amad Par Leagui Shair Apay Se Hi Bahir Ho Gay

Qaim Maqaam Sadar Ayaz Sadiq Ki Lahore Amad Par Leagui Shair Apay Se Hi Bahir Ho Gay