Ishaq Dar

3G Aur 4G Licenses Ki Neelami Aainda Mah Ki Jay Gi,Wafaki Wazir e Khazana Ishaq Dar

3G Aur 4G Licenses Ki Neelami Aainda Mah Ki Jay Gi,Wafaki Wazir e Khazana Ishaq Dar