Atta ul Haq Qasmi

Bay Sharam – Aik Aur Bholi Bisri Yad, Aap Ky Liye Aur Hukamranun Ky Liye – Atta ul Haq Qasmi

Atta ul Haq Qasmi