Ijaz Butt and Shahid Afridi

Afridi Ki Umar Bachay Khilanay Ki Hai, Team Main Jaga Nahi Banti: Ijaz Butt

Ijaz Butt and Shahid Afridi

Afridi Ki Umar Bachay Khilanay Ki Hai, Team Main Jaga Nahi Banti: Ijaz Butt