Lafz “Bar B Q” Kab Aur Kesay Ejaad Hoa ?

Bar bq

Lafz "Bar B Q" Kab Aur Kesay Ejaad Hoa ?

You may also like: