shahid masood

Aaj Tauba Tauba Karny Ko Dil Kar Raha Hai, Shahid Masood Ny Kaan Pakr Liye