kashmiri

Pakistan Samait Dunya Bhar Mein Kashmirion Pr Muzalim Ky Khilaf Youme Siah Manaya Ja Raha Hai

kashmiri

kashmiri