Bharti Filmon Ki Numaish Mulki Mafaad Mein Nahi :Adakar Shahid