Girya O Matam Nahi, Jehad Musalsal – Haroon Ur Rasheed