Charsadah : Tangi Session Court Ke Gate Par Dhamaka, 3 Afraad Jaan Bahaq