Abhi Muslim League Ke Andar “Bahut Ho Gaya” Kehne Ko Koi Tayyar Nahi – Nusrat Javed