Ghazi Salahuddin

Tum kahan jao gay,Hum kahan jain gay – Ghazi Salahuddin

Tum kahan jao gay,Hum kahan jain gay - Ghazi Salahuddin