Rauf Klasra

…Aur Sassi Ka Shaher Lut Gaya! – Rauf Klasra

...Aur Sassi Ka Shaher Lut Gaya! - Rauf Klasra