Nisar Ali Khan

Islamabad PP-7: Votes ki Dobara Ginti me Nisar Ali Khan ko Shikast


Nisar Ali Khan

nisar-ali-khan