“Baat Hai Ruswai Ki” – Sohail Ahmed

"Baat Hai Ruswai Ki" - Sohail Ahmed