Taliban Nasiruddin Haqqani Is dead

Islamabad Main Afghan Taliban Commander Jalaluddin Haqqani Ka Beta Nasiruddin Haqqani Qatal

Taliban Nasiruddin Haqqani Is dead

Afghan Taliban Commander Jalaluddin Haqqani Son Nasiruddin Haqqani Is dead